Vaikams apie Velykas

Posted: 2019-04-13 by Pusė Musės

Vaikams apie Velykas

Velykos – pavasario, atgimimo šventė. Per ją švenčiame Jėzaus prisikėlimą. Tai labai sena šventė, kurią švenčia krikščionys.  Taip, visiems tikintiesiems tai yra svarbiausia metų šventė, nes ji mums kasmet primena, kad Jėzus Kristus atpirko mūsų nuodėmes ir jo dėka mes turime šansą į naują gyvenimą.

Kristaus prisikėlimas liudija, kad jis visada su mumis. Per Velykas tai itin aiškiai prisimename. Prisimename, ką Kristus dėl mūsų padarė, jo meilę ir jo pasiaukojimą. Prisimename nukryžiavimą. Ir mirties nugalėjimą. Taigi Velykos – vilties, tikėjimo ir atsinaujinimo šventė.

Ką apie Velykas galime papasakoti vaikams?

Pradėkime nuo verbų sekmadienio – papasakokime, kad Jėzui atvykus į Jeruzalę, žmonės jam po kojomis klojo palmes, dabar palmių, tokių kaip Jeruzalėje neturime, todėl ateiname su mūsų krašte kurtomis verbomis. Palmės (verbos) simbolizuoja Jėzaus garbinimą, jo pergalę prieš mirtį. Galima žemėlapyje surasti Jeruzalę, pažiūrėti nuotraukas kaip atrodo šis miestas, kuo skiriasi nuo mūsų miestų, gamtos, kokia ten kalba  ir pan.

Didįjį ketvirtadienį perskaitykite su vaikais ištrauką iš Biblijos apie paskutinę vakarienę, kurią Jėzus valgė su dvylika savo mokinių. Jis pašventino duoną ir vyną ir davė jiems tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas.“ Paskui, paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas.“ Pasikalbėkite apie tai, kad tą dieną Jėzus buvo išduotas savo mokinio

Didįjį penktadienį Poncijus Pilotas priėmė sprendimą Jėzų nukryžiuoti (Pilotas nebuvo labai nusiteikęs skirti Jėzui mirties bausmę ir padarė tai nenoriai, spaudžiamas minios ir žydų vyresnybės). Jėzus nuėjo kryžiaus kelią, buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė.

Bet svarbiausia, kaip ir pažadėjo prisikėlė trečią dieną. Mokiniai nuėjo iki jo kapo, bet ten jo ne rado,  tai vyko sekmadienį.

Kiekvienas Velykas Dievas prisikelia pats ir kartu prikelia viltį, jog viskas žmonėms bus gerai.

 Kaip tai įmanoma?

Jeigu vaikui esate aiškinę, kad miręs žmogus nebegali pabusti, jam gali būti sunku suprasti, kaip Kristus galėjo prisikelti iš mirusiųjų – juk jis irgi gimė ir gyveno kaip žmogus. Paaiškinkite vaikui, kad Jėzus Kristus galėjo prisikelti todėl, kad Jis buvo ne šiaip žmogus. Jis buvo ir žmogus, ir Dievas viename.

Kiaušinių marginimo reikšmė

Velykinis margutis simbolizuoja gyvybės atsiradimą, atsinaujinimą, atgimimą. Daugelio tautų sakmės aiškina ir apie pasaulio atsiradimą iš kiaušinio.

Margučių ridenimo simbolika

Senovėje margučių ridenimas per šv. Velykas turėjo simbolinę prasmę: buvo tikima, jog apeiginis kiaušinis, susiliejęs su žeme, teikia jai gyvybingumą. Tad stengtasi kuo gausiau dalyvauti margučių ridenime, kad metų derlius būtų geresnis.

No Comments

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *